Laskeutumissivun luominen webinaaria varten

Laskeutumissivun luominen webinaaria varten

Webinaarin laskeutumissivu (ilmoittautumissivu) on tärkeä webinaarin markkinointiin liittyvä työväline.

Laskeutumissivun voi webinaaria varten luoda kahdella tavalla.

Helpoin vaihtoehto on käyttää webinaarijärjestelmän automaattisesti luomaa laskeutumissivua. Toinen, hieman enemmän työtä vaativa, vaihtoehto on luoda webinaarin laskeutumissivu jollakin ulkopuolisella järjestelmällä.

Webinaarin laskeutumissivun tehtävät

Webinaarin laskeutumissivulla on kaksi keskeistä tehtävää:

  1. Esitellä webinaari ja ”myydä” idea osallistumisesta oikealle henkilölle
  2. Ottaa vastaan osallistujien ilmoittautumiset.

Ensimmäisen tavoitteen saavuttamiseksi laskeutumissivulla on oltava riittävät ja selkeät tiedot webinaarista ja sen sisällöstä.

Faktojen (milloin webinaari järjestetään, mistä asioista webinaarissa puhutaan, kuka esiintyy jne.) lisäksi on tärkeää rakentaa laskeutumissivu siten, että se houkuttelee webinaarin kohderyhmään kuuluvia ihmisiä ilmoittautumaan.

Ilmoittautumisia saadaan helpommin, kun laskeutumissivun sisällössä tuodaan esiin sellaisia asioita, joista laskeutumissivua katseleva mahdollinen osallistuja on kiinnostunut.

Webinaariin osallistuminen edellyttää aina rekisteröitymistä osallistujaksi ja tässä yhteydessä vähintään sähköpostiosoitteen luovuttamista webinaarin järjestäjälle.

Laskeutumissivun toteutus vaikuttaa sen tuottamaan konversioasteeseen1, joten hyvän laskeutumissivun avulla voidaan kasvattaa webinaariin ilmoittautuneiden osuutta kaikista laskeutumissivun katselijoista.

Webinaarijärjestelmän oma laskeutumissivu

Webinaarijärjestelmät (GoToWebinar, Zoom, Demio, LiveStorm ym.) luovat webinaarin perustamisen yhteydessä automaattisesti ilmoittautumisslomakkeen sisältävän laskeutumissivun.

Ilmoittautujat voi ohjata tälle laskeutumissivulle esimerkiksi uutiskirjeeseen sijoitettavasta linkistä.

Helpoin tapa järjestää webinaariin ilmoittautumisten vastaanotto on käyttää webinaarijärjestelmän omaa laskeutumissivua.

GoToWebinar ja muut webinaarijärjestelmät luovat laskeutumissivun automaattisesti aina, kun uusi webinaari perustetaan järjestelmään.

Webinaarijärjestelmän omilla työvälineillä luotu laskeutumissivu on myös automaattisesti integroitu webinaarijärjestelmän osallistujarekisteriin, jolloin järjestelmien välistä tietojen siirtoa ei tarvitse järjestää.

Lisähyöty on vielä se, että ilmoittautuminen webinaariin käynnistää samalla automaattisesti webinaariin liittyvien sähköpostiviestien lähettämisen. Yleensä ilmoittautuneelle lähetetään välittömästi ilmoittautumisen jälkeen vahvistusviesti ja lisäksi yksi tai useampia muistutusviestejä ennen webinaarin alkamisajankohtaa.

Miksi siis edes miettiä muita vaihtoehtoja laskeutumissivun toteuttamiseen?

Helppous ja nopeus ovat webinaarijärjestelmän oman laskeutumissivun käyttöä puoltavia tekijöitä.

Kun webinaarin järjestäjä haluaa päästä mahdollisimman helpolla ja saada ilmoittautumisten vastaanoton käyntiin nopeasti, onkin aina järkevää käyttää webinaarijärjestelmän omaa laskeutumissivua.

Mutta helppoudella on kääntöpuolensa, joiden takia webinaarin järjestäjä saattaa olla kiinnostunut myös vaihtoehtoisista tavoista toteuttaa laskeutumissivuja webinaariin ilmoittautumisten vastaanottoa varten.

Yleinen syy muiden vaihtoehtojen etsimiseen on se, että webinaarijärjestelmän oma laskeutumissivu on usein hyvin pelkistetty ja muokkausmahdollisuuksia on rajallisesti.

Alla olevassa kuvassa on GoToWebinar-järjestelmän oma laskeutumissivu, jonka kautta webinaariin voi ilmoittautua.

gotowebinar laskeutumissivu

Kuten kuvasta näkyy, laskeutumissivu on hyvin pelkistetty, mikä ei sinänsä välttämättä ole ilmoittautumisten maksimoinnin kannalta huono asia.

Webinaarin järjestäjää saattaa kuitenkin harmittaa se, että sivun ulkoista ilmettä ja sisällön tyylejä ei juurikaan pysty muokkaamaan.

Esimerkiksi fonttien ja kirjasinkokojen vaihtaminen ei ole mahdollista. Sivulle voi lisätä yrityksen tai organisaation logon sekä pienen (200 x 200 pikseliä) kuvituskuvan.

Lomaketta voi mukauttaa lisäämällä siihen pakollisten tietojen (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite) lisäksi valmiita lisäkysymyksiä (esimerkiksi yritys tai organisaatio, tehtävänimike) tai omia vapaavalintaisia kysymyksiä.

Laajempia muokkausmahdollisuuksia tarvitsevan on siis etsittävä muita vaihtoehtoja, joiden avulla laskeutumissivun voi luoda ja yhdistää GoToWebinar-järjestelmään siten, että sivun kautta ilmoittautuneet henkilöt rekisteröidään automaattisesti webinaarin osallistujiksi.

Laskeutumissivuihin liittyy lisäksi aina kysymys niiden tehokkuudesta ja konversioasteesta. Konversioasteella mitataan sitä, kuinka moni sivulle saapuva kävijä tekee sivulla ehdotetun toimenpiteen, webinaarin tapauksessa ilmoittautuu webinaariin.

GoToWebinarin omaa laskeutumissivua ei voi millään tavalla A/B-testata, joten sitä käytettäessä ei ole mahdollista kokeilla erilaisia viestejä ja niiden vaikutusta konversioasteeseen.

Webinaarin laskeutumissivun luominen HubSpot-järjestelmällä

Laskeutumissivun voi luoda myös webinaarijärjestelmän ulkopuolisella työvälineellä.

Tästä on se etu, että laskeutumissivun sisältöä ja ulkoasua voi muokata helpommin ja monipuolisemmin kuin käytettäessä webinaarijärjestelmän omaa laskeutumissivua.

Jos webinaarin järjestäjällä sattuu olemaan käytössä HubSpot-järjestelmä, halutun kaltaisen laskeutumissivun luomiseen liittyvät huolet voi suurelta osin unohtaa. HubSpotin avulla voi luoda laskeutumissivut myös webinaareja varten.

HubSpot ja GoToWebinar voidaan helposti integroida (koodaamista ei tarvita, tilien yhdistäminen ja valtuutus riittää), jonka jälkeen webinaareihin liittyvät tiedot siirtyvät automaattisesti näiden järjestelmien välillä.

Käytännössä tämä mahdollistaa sen, että webinaareihin ilmoittautumisessa käytettävät laskeutumissivut luodaan HubSpotin työvälineellä. Kun laskeutumissivu lomakkeineen on valmis, lomake liitetään haluttuun webinaariin. Tämän jälkeen jokainen kyseisen lomakkeen täyttänyt henkilö rekisteröidään automaattisesti osallistujaksi webinaariin.

Lisäksi lomakkeen lähettäminen voi käynnistää mitä tahansa muita HubSpot-järjestelmässä luotuja automaatioita. HubSpot saa tiedon myös siitä, ketkä webinaariin ilmoittautuneet myös osallistuivat siihen ja ketkä eivät, jolloin webinaarin jälkeen lähetettävät seurantaviestit voidaan sisällöltään mukauttaa tämän tiedon perusteella.

HubSpot-käyttäjien ei siis tarvitse miettiä sen enempää webinaarijärjestelmän valintaa kuin laskeutumissivujen toteuttamistakaan. Kun webinaarit toteutetaan GoToWebinar-järjestelmällä, voidaan ilmoittautumisten vastaanottoon aina käyttää HubSpotin laskeutumissivuja, joiden ulkoasun ja sisällön voi muokata täsmälleen sellaiseksi kuin haluaa.

HubSpot-järjestelmässä on myös laskeutumissivujen A/B-testaus (Professional-tasosta alkaen), joten laskeutumissivujen tehokkuutta voidaan kehittää testauksen avulla.

  1. Konversioasteella mitataan sitä, kuinka suuri osuus laskeutumissivun kävijöistä ilmoittautuu webinaariin. Esimerkiksi: 100 kävijää, joista 10 ilmoittautuu webinaariin -> laskeutumissivun konversioaste on 10/100 = 10 % ↩︎

Ota yhteyttä