GoToWebinar: webinaariin liittyminen selaimella

GoToWebinar-järjestelmällä toteutettuun webinaariin liittyminen tapahtuu oletuksena osallistujan työasemalle asennettavan työpöytäsovelluksen avulla. Työpöytäsovellus on saatavissa Windows- ja Mac OS -käyttöjärjestelmiin ja se on kaikille osallistujille maksuton.

Työpöytäsovellus ladataan ja asennetaan ensimmäisellä osallistumiskerralla, ja tämä tapahtuu useimmiten automaattisesti.

Mikäli osallistujan työaseman ja/tai lähiverkon tietoturva-asetukset ovat erityisen tiukat, GoToOpener-työpöytäsovelluksen asentaminen ja käynnistäminen ei välttämättä ole mahdollista. Tällöin myöskään webinaariin liittyminen ei onnistu.

Tällaisia tilanteita varten on olemassa kiertotie: GoToWebinar-järjestelmällä toteutettuun webinaariin voi liittyä myös selaimella, jolloin työaseman tietoturva-asetukset eivät estä webinaariin osallistumista.

HUOM: selaimella voi liittyä ainoastaan webinaarin yleisöön. Jos olet saanut kutsun webinaarin esiintyjäksi tai avustajaksi (panelisti, avustava pääkäyttäjä), sinun tulee liittyä webinaariin sellaisella työasemalla, johon voidaan asentaa GoToWebinarin työpöytäsovellus.

Näin liityt GoToWebinar-webinaariin selaimella

Seuraavien ohjeiden avulla voit liittyä GoToWebinar-järjestelmällä toteutettuun webinaariin myös siinä tilanteessa, että työpöytäsovelluksen kautta liittyminen ei onnistu.

HUOM: Selaimella osallistuminen toimii Chrome-selaimella. Asenna tarvittaessa Chrome-selain työasemallesi ennen webinaariin liittymistä.

Vaihe 1: Kopioi henkilökohtainen osallistumislinkkisi leikepöydälle

Avaa GoToWebinarin lähettämä vahvistus- tai muistutusviesti työasemasi sähköpostiohjelmassa (Outlook tms.).

Kopioi henkilökohtainen osallistumislinkkisi viemällä kursori viestissä olevan Join webinar -painikkeen päälle ja klikkaa oikealla (Mac-tietokoneessa CTRL + klikkaus).

gotowebinar kopioi osallistumislinkkisi

Kopioi linkki (URL-osoite) ja liitä se tekstidokumenttiin muokkausta varten.

Vaihe 2: Muokkaa osallistumislinkkiä lisäämällä parametri

Lisää osallistumislinkin URL-osoitteen loppuun seuraava parametri:

?clientType=html5 

Tämän jälkeen URL-osoite näyttää alla olevan esimerkin mukaiselta:

https://global.gotowebinar.com/join/1142918520461700609/830372945?clientType=html5

Vaihe 3: Liitä muokattu linkki selaimen osoiteriville

Kopioi URL-osoite leikepöydälle ja liitä se Chrome-selaimen osoiteriville ja paina ENTER.

gotowebinar liity chrome-selaimella

Vaihe 4: Vahvista liittyminen webinaariin

Vahvista liittyminen webinaariin klikkaamalla sinistä ”I’m ready to join”  -painiketta.

gotowebinar liity selaimella vahvista

Webinaari avautuu selainikkunaan. Jos järjestäjä ei ole vielä käynnistänyt lähetystä, ikkuna näyttää alla olevan kuvan mukaiselta.

gotowebinar olet liittynyt selaimella

Voit nyt seurata webinaaria tässä selainikkunassa.

Mikäli webinaarin järjestäjä on avannut mahdollisuuden esittää kysymyksiä, linkki kysymysosioon löytyy ruudun oikeassa reunassa olevasta pystypalkista.

Voit myös käyttää Nosta käsi -painiketta ja jos webinaarin järjestäjä ottaa vastaan suullisia kysymyksiä, järjestäjä voi avata mikrofonisi kysymyksen esittämistä varten. Punaisena näkyvä mikrofoni-kuvake (oikean reunan palkissa ylimmäisenä) muuttuu tällöin avoimen puheyhteyden merkiksi vihreäksi.

Jos selaimeesi ilmestyy tässä vaiheessa pyyntö mikrofonin käyttöön, sinun tulee hyväksyä tämä voidaksesi käyttää tietokoneesi mikrofonia webinaarin aikana.

GoToWebinar selainpohjainen osallistuminen, salli mikrofonin käyttö

Ota yhteyttä