Mihin webinaaria voi käyttää?

Webinaaria voi hyödyntää moniin eri tarkoituksiin. Kun webinaarin hyödyt ja rajoitukset on tiedostettu, oikeastaan vain järjestäjän mielikuvitus asettaa rajat webinaarien käyttömahdollisuuksille.

Webinaari koulutuksessa

Monia erilaisia koulutuksia voi mainiosti toteuttaa webinaarina.

Webinaariin soveltuvat oikeastaan lähes kaikki koulutukset, joissa käytetään esitysmateriaaleja, esimerkiksi PowerPoint -esityksiä.

Lisäksi webinaari sopii erityisen hyvin esimerkiksi ohjelmistojen toiminnallisuuksien esittelyyn tai käyttökoulutuksiin. Webinaarissa on mahdollisuus esitellä asioita suoraan niiden aidossa ympäristössä, esimerkiksi ohjelmistossa tai verkkopalvelussa.

Webinaarina toteutettavat koulutukset voivat olla esimerkiksi organisaation sisäisiä henkilöstökoulutuksia, asiakkaille järjestettäviä tuotteen käyttökoulutuksia tai avoimia maksullisia koulutuksia.

Webinaari markkinoinnissa ja myynnissä

Kilpailu ostajien huomiosta on jatkuvasti kovempaa.

Erityisesti monimutkaisempien tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa webinaari avaa uusia mahdollisuuksia luoda suoria ja vuorovaikutteisia yhteyksiä uusiin asiakkaisiin.

Webinaari on tehokas sisältömarkkinoinnin kanava

Järjestämällä webinaarin voit saada nykyisten ja mahdollisten uusien asiakkaidesi aikaa ja huomiota enemmän kuin missään muussa mediassa, vieläpä erityisen kustannustehokkaasti.

Mieti: missä muussa viestintäkanavassa voit saada kohderyhmääsi kuuluvan henkilön jakamatonta huomiota jopa 45-60 minuuttia kerrallaan?

Webinaarissa voit lyhyiden iskulauseiden ja kiteytettyjen viestien sijasta välittää asiakaskohderyhmällesi niin paljon tietoa kuin tarvitaan mielenkiinnon herättämiseen, luottamuksen ansaitsemiseen ja positiivisen mielikuvan rakentamiseen.

Webinaari on erityisen hyödyllinen sellaisille markkinoijille, joiden tuotteet ovat suhteellisen monimutkaisia ja asiakkaiden ostoprosessit pitkiä.

Tarvitsevatko sinun tulevat asiakkaasi paljon tietoa ja vastauksia kysymyksiinsä voidakseen edetä kohti ostopäätöksen tekemistä?

Webinaari myynnissä

Webinaarin voi rakentaa myös selkeästi myynnin tarpeisiin.

Webinaari voi olla keino hankkia myyntiliidejä edelleen työstettäväksi henkilökohtaisen myynnin avulla. Webinaaria voi käyttää myös suoramyynnin kanavana, jolloin tavoitteena on saada tilauksia webinaarin osallistujilta.

Haluatko tehostaa myyntiliidien hankintaa?

Maksuttomat, tarkasti kohdennetut webinaarit ovat tehokas keino hankkia uusia valmiiksi segmentoituja myyntiliidejä.

Kun tarjoat webinaarissa mahdollisia ostajiasi kiinnostavaa tietoa, saat juuri oikeat ihmiset ilmoittautumaan ja myös tulemaan paikalle.

Webinaariin kutsutaan potentiaalisia ostajia, joille annetaan tilaisuuden aikana tietoa siitä ongelmasta, johon webinaarissa tarjottava tuote on ihanteellinen ratkaisu.

Tehokkaan liidien hankintawebinaarin sisältö rakennetaan edellä mainitun pohjalta siten, että aluksi käsitellään asiakkaan ongelmaa (= syy tulla paikalle), ja sen jälkeen kerrotaan miksi ja miten juuri yrityksen tuote tai palvelu voi auttaa asiakasta kyseisen ongelman ratkaisemisessa.

HUOM: Liiden hankintawebinaarin tehokkuuden kannalta kriittisen tärkeä vaihe on välittömän jatkoehdotuksen tekeminen jo webinaarin aikana. Ennen webinaarin päättämistä osallistujille ehdotetaan loogista seuraavaa vaihetta (esittelyn varaaminen, tapaamisen sopiminen, soittopyynnön jättäminen jne.).

Webinaari tiedottamisessa

Webinaaria voi hyödyntää myös erilaisten tiedotustilaisuuksien järjestämisessä. Järjestämällä webinaarin saat toteutettua tiedotustilaisuuden hyvin nopealla aikataululla ja vaivattoman osallistumisen ansiosta voit saada paikalle sellaisiakin henkilöitä, joiden houkutteleminen tavanomaiseen tiedotustilaisuuteen on vaikeaa. Webinaari on heti käyttövalmis aina kun tapahtuu jotain sellaista, mistä kannattaa kertoa omille sidosryhmille.

Ota yhteyttä