Mihin webinaaria voi käyttää?

GoToWebinar webinaari

Webinaarin käyttökohteita

Webinaarin käyttökohteita ovat esimerkiksi:

  • Koulutus
  • Tiedottaminen
  • Myynti ja markkinointi

Webinaareja voivat hyödyntää kaiken kokoiset yritykset ja organisaatiot, jotka haluavat olla suorassa vuorovaikutuksessa kohdeyleisönsä kanssa.

Webinaari koulutuksessa

Erilaisia koulutuksia voi toteuttaa webinaarina.

Toteuttamalla koulutuksen webinaarina, järjestäjä saa käyttöönsä kaikki webinaarin hyödyt – tinkimättä koulutuksen tehokkuudesta.

Webinaarina toimivat erittäin hyvin kaikki sellaiset koulutukset, joissa kouluttaja käyttää apuna esitysmateriaalia, esimerkiksi PowerPoint -esitystä.

Kouluttaja voi jakaa PowerPoint-esityksensä osallistujien nähtäväksi käyttämällä webinaarijärjestelmän ruudunjakotoimintoa. Esitystä voi muutoin käyttää täsmälleen samalla tavalla kuin luokkahuonekoulutuksessa.

Webinaari sopii erityisen hyvin myös esimerkiksi ohjelmistojen käyttökoulutuksiin. Webinaarissa on mahdollisuus esitellä ohjelmiston toimintoja suoraan kyseisessä ohjelmistossa.

Webinaarina toteutettavat koulutukset voivat olla esimerkiksi organisaation sisäisiä henkilöstökoulutuksia, asiakkaille järjestettäviä tuotteen käyttökoulutuksia tai avoimia maksullisia koulutuksia.

Webinaari markkinoinnissa

Kilpailu ostajien huomiosta kiristyy jatkuvasti, erityisesti digitaalisissa kanavissa.

Markkinoinnin ja myynnin päättäjillä on juuri nyt ratkaistavana monia vaikeita kysymyksiä, kuten:

  • Omien kohderyhmien tavoittaminen julkaisemalla päivityksiä sosiaalisessa mediassa on aina vain haasteellisempaa – mikä olisi tehokkaampi menetelmä?
  • Erottuminen viestien tulvasta pelkillä kuva- ja tekstijulkaisuilla on vaikeaa – miten saisin tulevien uusien asiakkaideni huomion?
  • Miten esitellä oman tuotteen tai palvelun vahvuudet ja hyödyt syvällisesti mahdollisille asiakkaille, kun nämä eivät jaksa keskittyä katsomaan tuotteeni YouTube-esittelyvideota edes viiden minuutiin ajaksi?
  • Miten voisin nopeasti tehostaa laadukkaiden myyntiliidien hankintaa – ilman, että minun pitäisi käyttää moninkertaisesti rahaa mainontaan?

Webinaari on ratkaisu moniin edellä kuvatun kaltaisiin markkinoinnin ja myynnin ongelmiin.

Erityisesti monimutkaisempaa ostopäätöksentekoa edellyttävien tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa webinaari avaa uusia mahdollisuuksia luoda suoria ja vuorovaikutteisia yhteyksiä uusiin asiakkaisiin.

Webinaari on tehokas sisältömarkkinoinnin kanava

Järjestämällä webinaarin voit saada nykyisten ja mahdollisten uusien asiakkaidesi aikaa ja huomiota enemmän kuin missään muussa mediassa, vieläpä erityisen kustannustehokkaasti.

Webinaarissa voit lyhyiden iskulauseiden ja kiteytettyjen viestien sijasta välittää asiakaskohderyhmällesi niin paljon tietoa kuin tarvitaan mielenkiinnon herättämiseen, luottamuksen ansaitsemiseen ja positiivisen mielikuvan rakentamiseen.

Mieti: missä muussa viestintäkanavassa voit saada kohderyhmääsi kuuluvan henkilön jakamatonta huomiota jopa 45-60 minuuttia kerrallaan?

Webinaari on erityisen hyödyllinen sellaisille markkinoijille, joiden tuotteet ovat suhteellisen monimutkaisia ja asiakkaiden ostoprosessit pitkiä.

Tarvitsevatko sinun tulevat asiakkaasi paljon tietoa ja vastauksia kysymyksiinsä voidakseen edetä kohti ostopäätöksen tekemistä?

Webinaari myynnissä

Webinaaria voi hyödyntää myynnissä kahdella tavalla:

  1. Myyntiliidien hankinta, jolloin tavoitteena on saada webinaarin osallistujilta palaverivarauksia, tarjouspyyntöjä tai muita selkeitä ostokiinnostuksen ilmauksia, useimmiten työstettäväksi henkilökohtaisen myyntityön avulla
  2. Suoramyynti, jolloin tavoitteena on saada ostotilauksia webinaarin osallistujilta, jo webinaarin aikana ja sen jälkeen

Myyntiliidien hankintastrategiassa webinaari toimii ”liidimagneettina”, jolloin halu osallistua kertoo webinaarin järjestäjälle mahdollisesta kiinnostuksesta järjestäjän tarjoamia tuotteita tai palveluita kohtaan.

Webinaarissa ostokiinnostuksen aste selvitetään tekemällä osallistujille ehdotus seuraavaksi askeleeksi, joka voi olla esimerkiksi henkilökohtaisen tapaamisen sopiminen tai tarjouspyynnön lähettäminen.

Näin tehostat myyntiliidien hankintaa webinaarien avulla

Maksuttomat, tarkasti kohdennetut webinaarit ovat tehokas keino hankkia uusia valmiiksi segmentoituja myyntiliidejä.

TÄRKEÄÄ: Hyvä liidien hankintawebinaari ei ole pelkkä tuote-esittely.

Kun tarjoat webinaarissa sellaista tietoa, joka varmasti kiinnostaa mahdollisia ostajiasi, saat juuri oikeat ihmiset ilmoittautumaan ja myös tulemaan paikalle.

Webinaariin kutsutaan mahdollisia uusia asiakkaita, joille annetaan webinaarin aikana tietoa siitä ongelmasta, johon webinaarissa tarjottava tuote on ihanteellinen ratkaisu.

Tehokkaan liidien hankintawebinaarin sisältö rakennetaan edellä mainitun pohjalta siten, että aluksi käsitellään asiakkaan ongelmaa (= syy tulla paikalle), ja sen jälkeen kerrotaan miksi ja miten juuri yrityksen tuote tai palvelu voi auttaa asiakasta kyseisen ongelman ratkaisemisessa.

HUOM: Liiden hankintawebinaarin tehokkuuden kannalta kriittisen tärkeä vaihe on välittömän jatkoehdotuksen tekeminen jo webinaarin aikana. Ennen webinaarin päättämistä osallistujille ehdotetaan loogista seuraavaa vaihetta (esittelyn varaaminen, tapaamisen sopiminen, soittopyynnön jättäminen jne.).

Webinaari tiedottamisessa

Webinaaria voi hyödyntää myös erilaisten tiedotustilaisuuksien järjestämisessä. Järjestämällä webinaarin saat toteutettua tiedotustilaisuuden hyvin nopealla aikataululla ja vaivattoman osallistumisen ansiosta voit saada paikalle sellaisiakin henkilöitä, joiden houkutteleminen tavanomaiseen tiedotustilaisuuteen on vaikeaa. Webinaari on heti käyttövalmis aina kun tapahtuu jotain sellaista, mistä kannattaa kertoa omille sidosryhmille.

Ota yhteyttä