Webinaarit ja verkkokokoukset

Mikä on webinaari?

Webinaari eli verkkoseminaari on internetissä webinaariohjelmiston avulla toteuttu virtuaalinen tapahtuma, johon sekä järjestäjät että yleisö osallistuvat omalta tietokoneelta, tabletilta tai älypuhelimelta maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Webinaari on uusi ja tehokas tapa toteuttaa tapahtumia

Webinaarina voi toteuttaa monia erilaisia tapahtumia, esimerkiksi koulutus- tai tiedotustilaisuuksia sekä erilaisia markkinointiin ja myyntiin liittyviä tapahtumia, kuten tuote-esittelyitä ja lanseeraustilaisuuksia.

Kun toteutat tapahtumasi webinaarina, saat fyysiseen tapahtumaan verrattuna esimerkiksi seuraavat edut:

  • Tavoitat helposti myös maantieteellisesti hajanaiset yleisöt, joiden kokoaminen yhtä aikaa samaan fyysiseen paikkaan on vaikeaa tai taloudellisesti kannattamatonta
  • Säästät merkittävästi sekä järjestäjien että osallistujien aikaa, kun kaikki tapahtumaan osallistumiseen liittyvät siirtymiset, matkustamiset ja odottelut jäävät pois
  • Säästät merkittävästi toteutuskustannuksia, sillä et tarvitse webinaaria varten salia, auditoriota tai muuta tapahtumapaikkaa

Webinaari järjestetään verkossa käyttäen erityistä webinaarijärjestelmää, jollainen on esimerkiksi LogMeIn GoToWebinar.

Webinaarijärjestelmät ovat pilvipohjaisia (SaaS, Software as a Service), joten niiden käyttöönotto on helppoa ja nopeaa.

Webinaari on monipuolinen audiovisuaalinen viestintäkanava

Webinaarissa voidaan välittää sisältöä osallistujille sekä äänen että kuvan välityksellä. Yleisö kuulee esiintyjien äänen ja näkee heidän käyttämänsä esitysmateriaalin oman tietokoneensa tai muun käyttämänsä laitteen näytöllä.

Luennoitsijat ja kouluttajat voivat hyödyntää PowerPoint-esityksiä ja muita dokumentteja sekä näyttää sisältöjä verkosta tai erilaisista sovelluksista (Excel jne.). Webinaarissa voi olla useita esiintyjiä, joiden kesken esiintymisvuoroa voidaan vaihtaa tarpeen mukaan.

Webinaarit ovat live-tapahtumia, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen vuorovaikutuksen esiintyjien ja yleisön välillä. Kuten tavanomaisissakin koulutus- ja luentotilaisuuksissa, myös webinaareissa osallistujat voivat esittää kysymyksiä ja saada niihin vastauksia. Tilaisuuden lopussa osallistujille voidaan esittää palautekysely.

LogMeIn GoToWebinar-järjestelmää käytettäessä webinaariin voi yhtä aikaa osallistua jopa 3000 henkilöä. Tämä mahdollistaa suurempienkin yleisöjen palvelemisen tehokkaasti.

Webinaari voidaan lisäksi tallentaa videolle myöhempää katselua varten, mikä edelleen kasvattaa tämän viestintäkanavan kustannustehokkuutta.

Miksi järjestäisin webinaareja?

Esimerkkejä webinaarin hyödyistä koulutus-, tiedotus- ja markkinointitilaisuuksien järjestäjälle ovat:

  • Mahdollisuus tarjota koulutusta myös sellaisille kohderyhmille, joiden saaminen fyysisiin koulutustilaisuuksiin on hankalaa ajankäyttö- tai kustannussyistä
  • Nopeus, järjestät tilaisuuden vaikka muutaman tunnin varoitusajalla
  • Kustannussäästöt ja ympäristöystävällisyys

Esimerkkejä webinaarin hyödyistä koulutus-, tiedotus- ja markkinointitilaisuuksiin osallistujille ovat:

  • Kenenkään ei tarvitse matkustaa tai istua ruuhkassa voidakseen osallistua, sillä koulutukset ja seminaarit tulevat osallistujien luokse
  • Ajankäytöllisesti huipputehokasta, sillä osallistuja voi hypätä mukaan minuuttia ennen tilaisuuden alkua ja minuutti sen päättymisen jälkeen hän on jo päässyt jatkamaan muita tehtäviään
  • Kutsutuilla on mahdollisuus nähdä tilaisuus myöhemmin tallennettuna esimerkiksi esteen sattuessa

Webinaarin käyttökohteita ovat esimerkiksi koulutus, tiedottaminen, myynti ja markkinointi. Webinaareja voivat hyödyntää kaiken kokoiset yritykset ja muut organisaatiot, joilla on kerrottavaa omille sisäisille tai ulkoisille kohderyhmilleen.

Mikä on verkkokokous?

Verkkokokous on internetissä erityisen verkkokokousjärjestelmän avulla toteutettu kokous, johon osallistutaan omalta työasemalta paikasta riippumatta. LogMeIn GoToMeeting -järjestelmän avulla toteutettuun verkkokokoukseen voi osallistua jopa 250 henkilöä samanaikaisesti.

Kokouksessa voi olla useita esiintyjiä, joiden kesken puheenvuoroa voi vaihtaa joustavasti. Puhujat voivat näyttää esitysmateriaaleja omalta työasemaltaan.

GoToMeeting-järjestelmällä toteutetuissa verkkokokouksissa voi lisäksi hyödyntää korkeatasoista videokuvayhteyttä, jota voi yhtä aikaa käyttää jopa 25 osallistujaa. Videokuvayhteys tuo kokouksiin voimakasta läsnäolon tuntua ja lisää työskentelyn tehokkuutta.

gotomeeting ruudunjako ppt-esitys

Myös verkkokokoukset voi tallentaa videolle myöhempää katselua varten.

Asiantuntijan avulla saavutat nopeasti hyviä tuloksia

Jari Juslén

Webinaari.fi-sivuston perustaja Jari Juslén:
”Olen ollut mukana toteuttamassa vuodesta 2010 lähtien jo satoja webinaareja, joihin on osallistunut yhteensä yli 20 000 henkilöä. Käytän GoToWebinar- ja GoToMeeting-järjestelmiä jatkuvasti omien asiakkaideni kouluttamiseen ja muuhun yhteydenpitoon. Minulta saat kokemukseen perustuvia neuvoja GoToWebinar- ja GoToMeeting -järjestelmien hyödyntämisestä koulutuksessa, tiedottamisessa ja markkinoinnissa. Voit kääntyä puoleeni kaikissa webinaarien järjestämiseen liittyvissä tilanteissa. Autan sinua toteuttamaan onnistuneita webinaareja ja verkkokokouksia. Ollaan yhteydessä!”
Jari Juslén

Ota yhteyttä