Mikä on webinaari?

Webinaari eli verkkoseminaari on internetissä webinaarijärjestelmän avulla toteutettu virtuaalinen tapahtuma.

GoToWebinar webinaari

Virtuaalisuus tarkoittaa sitä, että webinaarin järjestäjät ja esiintyjät eivät välttämättä tarvitse erityistä fyysistä tapahtumapaikkaa webinaaria varten.

Kaikki webinaarin toteuttamiseen osallistuvat voivat hoitaa osuutensa valitsemastaan paikasta webinaarijärjestelmän kautta.

Virtuaalisuus helpottaa esimerkiksi vierailevien luennoitsijoiden käyttöä, sillä on huomattavasti helpompi saada haluttu esiintyjä liittymään webinaariin etäyhteydellä vaikkapa puolen tunnin puheenvuoroa varten, kuin saada sama henkilö matkustamaan satoja kilometrejä paikan päälle.

Osallistujat liittyvät webinaariin omalta tietokoneeltaan, tabletiltaan tai älypuhelimeltaan internet-yhteyden kautta ja näkevät webinaarin esitykset joko sovelluksen kautta tai selainikkunassa.

Webinaarin äänen voi kuulla tietokoneen kaiuttimien tai kuulokkeiden kautta.

Millainen viestintäkanava webinaari on?

Webinaari on reaaliaikainen, audiovisuaalinen ja kaksisuuntainen viestintäkanava, jossa voi hyödyntää monenlaisia kuvan ja äänen yhdistelmiä sekä vuorovaikutuskeinoja.

Millaista sisältöä webinaarissa voi esittää?

Perusmuotoinen webinaarilähetys on yhdistelmä luennoitsijan tai muun esiintyjän puhetta ja tietokoneen ruudulta jaettua visuaalista esitysmateriaalia (esimerkiksi PowerPoint-esitys)

Edellä mainittuja täydentämään voidaan lisätä esiintyjän tai esiintyjien videokuva.

Esitysmateriaaleja käytettäessä videokuvan rooli on lopulta melko vähäinen. Kamerakammoisen luennoitsijan ei siksi kannata ottaa turhaa lisästressiä esiintymisensä yhteydessä: videokameran voi vaikkapa lyhyen esittäytymisen jälkeen huoletta sulkea ja keskittyä mahdollisimman hyvän suullisen esityksen tuottamiseen.

Onnistuneen webinaarin sisällön reseptin tärkeimmät ainekset ovatkin sujuva suullinen esiintyminen ja ytimekäs, selkeä esitysmateriaali.

PowerPoint-esityksen tilalla tai lisäksi voi webinaarissa näyttää sisältöä esimerkiksi selainikkunasta tai sovelluksesta – esimerkiksi erilaiset ohjelmistodemot toimvat erittäin hyvin webinaarin sisältönä.

Muista: webinaarissa voit näyttää yleisöllesi kaikkea, mitä voit itse nähdä oman tietokoneesi ruudulla.

Pitääkö webinaarista pyrkiä tekemään visuaalisesti näyttävä?

Vaikka nykyisellä teknologialla webinaarin sisällön tuottamisessa voidaan käyttää jopa teräväpiirtotelevisiotasoista ja monikameraista videotuotantokalustoa, webinaareista ei yleensä kannata pyrkiä tekemään visuaalisesti televisio-ohjelman kaltaisia.

Ulkoisia puitteita enemmän osallistujien tyytyväisyyteen vaikuttaa webinaarin sisällöllinen anti. Jos sisältö on hyvää ja juuri sitä, mitä varten osallistuja on tullut paikalle, riittää tyytyväisyyteen se, että esitysmateriaalit näkyvät terävinä ja puhujan ääni kuuluu selkeästi.

Tyypillisin ja monikäyttöisin sisältömuoto webinaarissa on ruudulta jaettava diaesitys (PowerPoint, Keynote tai vastaava).

Diaesitysten lisäksi valokuvat ja piirrokset soveltuvat erittäin hyvin käytettäväksi webinaariesityksissä.

Lisäksi webinaarissa voi esitellä erilaisten ohjelmistojen käyttöä suoraan kyseistä ohjelmistoa käyttäen tai verkkopalveluita vastaavalla tavalla näyttämällä asioita palvelusta selainikkunassa, joka jaetaan webinaarin yleisölle.

Millaista vuorovaikutusta webinaarissa voi hyödyntää?

Webinaarin viestintämalli on toiseen yleisesti käytettyyn virtuaalisen tapahtuman muotoon, verkkokokoukseen, verrattuna lähtökohtaisesti erilainen:

  • Webinaareille on tyypillistä yhdeltä monelle -tyyppinen viestintämalli (esiintyjä puhuu ja näyttää, yleisö kuuntelee)
  • Verkkokokouksille on tyypillistä monelta monelle -tyyppinen viestintämalli (kaikki osallistujat voivat puhua ja näyttää vuorollaan, kaikki voivat kysyä ja kommentoida)

Yhdeltä monelle -viestintämalli on webinaarissa kuitenkin vain lähtöasetelma, jonka rikkominen on webinaarijärjestelmien tekniikan ansiosta mahdollista ja myös erittäin suositeltavaa.

Webinaari onkin siinä suhteessa täysin samanlainen fyysisen tapahtuman kanssa, että myös webinaarissa on mahdollisuus kaksisuuntaiseen, reaaliaikaiseen vuorovaikutukseen esiintyjien ja yleisön välillä.

Juuri kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen hyödyntämiseen perustuu webinaarin ylivoimainen viestinnällinen teho useimpiin muihin viestintäkanaviin verrattuna.

Webinaarin järjestäjät voivat luoda kaksisuuntaista vuorovaikutusta yleisön kanssa webinaarin aikana esimerkiksi:

  • Kannustamalla osallistujia esittämään kysymyksiä kirjoittamalla ne kysymys/keskustelukanavaan (Chat, Questions)
  • Esittämällä kysymyksen ja pyytämällä osallistujia vastaamaan kirjallisesti kysymys/keskustelukanavaan
  • Ottamalla osallistujilta vastaan myös suullisia kysymyksiä ja kommentteja (webinaareissa osallistujilla ei ole oikeutta avata oma-aloitteisesti mikrofonia, mutta järjestäjät voivat avata niitä yksitellen)
  • Esittämällä osallistujille pikakyselyitä (poll), joihin osallistujat vastaavat valitsemalla sopivan tai sopivat vaihtoehdot (tulokset voi jakaa välittömästi ja niistä voi keskustella)
  • Järjestämällä yleisölle äänestyksen ulkopuolisen järjestelmän avulla (esim. Mentimeter)

Kyse on tässäkin enemmän järjestäjän mielikuvituksesta kuin teknisistä mahdollisuuksista. Pienillä asioilla voi usein saada aikaan merkittäviä parannuksia webinaarin sujuvuudessa ja kiinnostavuudessa.

SEURAAVAKSI:

Mihin webinaaria voi käyttää?

Ota yhteyttä