Mikä on webinaari?

Webinaari eli verkkoseminaari on internetissä järjestetty virtuaalinen tapahtuma, johon sekä yleisö että esiintyjät liittyvät omalta tietokoneeltaan maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Osallistujat liittyvät webinaariin omalta tietokoneeltaan, tabletiltaan tai älypuhelimeltaan internet-yhteyden kautta ja näkevät webinaarin esitykset joko sovelluksen kautta tai selainikkunassa.

Webinaarin äänen voi kuulla tietokoneen kaiuttimien tai kuulokkeiden kautta.

Mitä webinaarin järjestämiseen tarvitaan?

Webinaarien järjestämiseen ei tarvita suuria laite- tai ohjelmistoinvestointeja. Voit hyödyntää webinaareissa tavallisia tietokoneita ja samoja ohjelmistoja, jotka ovat jo valmiiksi käytössä.

Kuva ja ääni kuntoon oikeilla oheislaitteilla

Joidenkin tietokoneen lisälaitteiden, kuten ulkoisen videokameran ja pöytämikrofonin hankinta kannattaa, sillä niiden avulla webinaariin välitettävän videokuvan ja äänen laatua voidaan merkittävästi nostaa.

==> Tilaa tästä maksuton webinaariesiintyjän tekniikkaopas

Blue Yeti -pöytämikrofoni

Laadukas mikrofoni on webinaariesiintyjän tärkein oheislaite

Webinaarijärjestelmä korvaa fyysisen tapahtumapaikan

Tärkein webinaarin järjestäjän työväline on webinaarijärjestelmä, jota käyttäen webinaari toteutetaan tiettynä ajankohtana.

Webinaarijärjestelmä korvaa fyysisten tapahtumien järjestämisessä tarvittavan kokous- tai muun tilan. Webinaariin voi järjestelmästä ja valitusta tilausvaihtoehdosta riippuen liittyä muutamasta kymmenestä jopa useisiin tuhansiin osallistujiin.

Webinaari luodaan ja aikataulutetaan webinaarijärjestelmään, jonka jälkeen sinne voi kutsua osallistujia. Webinaarijärjestelmä ottaa vastaan ilmoittautumisia, lähettää osallistujille henkilökohtaiset osallistumislinkit ja muistuttaa niin haluttaessa vielä ennen tilaisuuden alkamista.

Webinaarijärjestelmissä on erilaisia vuorovaikutustoimintoja, joiden avulla järjestäjät voivat aktivoida webinaarin yleisöä keskustelemaan, ottamaan kantaa ja esittämään kysymyksiä.

Joissakin webinaarijärjestelmissä on myös mahdollista järjestää täysin automaattisia webinaareja, joiden sisältö on luotu etukäteen, eikä esiintyjien ja avustajien työpanosta enää webinaarin toteutushetkellä tarvita.

Millaista sisältöä webinaarissa voi esittää?

Webinaari on reaaliaikainen audiovisuaalinen viestintäkanava, jossa voi hyödyntää monenlaisia kuvan ja äänen yhdistelmiä.

Yksinkertainen webinaarilähetys on eräänlainen puhetta ja visuaalista materiaalia sisältävä radio-ohjelma.

Onnistuneen webinaarin reseptissä yhdistyvät sujuva suullinen esiintyminen ja ytimekäs, selkeä esitysmateriaali.

Vaikka nykyisellä teknologialla webinaarin sisällön tuottamisessa voidaan käyttää jopa teräväpiirtotelevisiotasoista ja monikameraista videotuotantokalustoa, webinaareista ei yleensä kannata pyrkiä tekemään televisio-ohjelman kaltaisia.

Tyypillisin ja monikäyttöisin webinaarin esitysmateriaali on tavallinen presentaatio (PowerPoint, Keynote tai vastaava). Presentaatioiden lisäksi valokuvat ja piirrokset soveltuvat erittäin hyvin käytettäväksi webinaariesityksissä. Lisäksi webinaarissa voi esitellä erilaisten ohjelmistojen käyttöä suoraan kyseistä ohjelmistoa käyttäen tai verkkopalveluita vastaavalla tavalla näyttämällä asioita palvelusta selaimen avulla.

Mihin webinaaria voi käyttää?

Webinaaria voi hyödyntää moniin eri tarkoituksiin. Kun webinaarin hyödyt ja rajoitukset on tiedostettu, oikeastaan vain tapahtuman järjestäjän mielikuvitus asettaa rajat webinaarin käyttömahdollisuuksille.

Webinaari koulutuksessa

Monia erilaisia koulutuksia voi mainiosti toteuttaa webinaarina. Webinaariin soveltuvat oikeastaan lähes koulutukset, joissa käytetään esitysmateriaaleja, esimerkiksi PowerPoint -presentaatioita. Lisäksi webinaari sopii erityisen hyvin esimerkiksi ohjelmistojen toiminnallisuuksien esittelyyn tai käyttökoulutuksiin. Webinaarissa on mahdollisuus esitellä asioita suoraan niiden tapahtumaympäristössä, esimerkiksi ohjelmistossa tai verkkopalvelussa.

Webinaarina toteutettavat koulutukset voivat olla esimerkiksi organisaation sisäisiä henkilöstökoulutuksia, asiakkaille järjestettäviä tuotteen käyttökoulutuksia tai avoimia maksullisia koulutuksia.

Webinaari sisältömarkkinoinnissa

Webinaari on tehokas sisältömarkkinoinnin kanava. Järjestämällä webinaarin voit saada nykyisten ja potentiaalisten asiakkaidesi aikaa ja huomiota enemmän kuin missään muussa mediassa – ja erityisen kustannustehokkaasti. Webinaarissa voit lyhyiden iskulauseiden ja kiteytettyjen viestien sijasta välittää ostajillesi niin paljon tietoa kuin tarvitaan mielenkiinnon herättämiseen, luottamuksen ansaitsemiseen ja positiivisen mielikuvan rakentamiseen. Webinaari on erityisen hyödyllinen sellaisille markkinoijille, joiden tuotteet ovat suhteellisen monimutkaisia ja asiakkaiden ostoprosessit pitkiä.

Onko tavoitteesi ajatusjohtajuus?

Ajatusjohtajuuden saavuttamiseen tarvitaan hyvää sisältöä ja sen tehokasta välittämistä oikeille ihmisille. Tavanomaisen yritysviestinnän ja tiedottamisen keinoin on käytännössä mahdotonta päästä riittävän lähelle omia asiakkaita ja muita tärkeitä sidosryhmiä, joiden mielipiteet ratkaisevat sen, kenen ääntä toimialalla kuunnellaan.

Webinaarit ovat tehokkaita oman toimialansa ajatusjohtajuuteen tähtäävien markkinoijien käytössä. Webinaareissa asiakkaille voi tarjota syvällistä tietoa ja perustella asioita monin eri tavoin, unohtamatta välittömän vuorovaikutuksen mahdollisuutta.

Haluatko tehostaa myyntiliidien hankintaa?

Maksuttomat, tarkasti kohdennetut webinaarit ovat nousseet oman yritykseni tärkeimmäksi keinoksi hankkia uusia valmiiksi segmentoituja myyntiliidejä. Kun tarjoat webinaarissa potentiaalisia ostajiasi kiinnostavaa tietoa, saat juuri oikeat ihmiset ilmoittautumaan ja myös tulemaan kuulolle.

Webinaari myynnissä

Webinaarin voi rakentaa myös selkeästi myynnin tarpeisiin. Webinaariin kutsutaan potentiaalisia ostajia, joille annetaan tilaisuuden aikana tietoa siitä ongelmasta, johon webinaarissa tarjottava tuote on ihanteellinen ratkaisu.

Webinaari tiedottamisessa

Webinaaria voi hyödyntää myös erilaisten tiedotustilaisuuksien järjestämisessä. Järjestämällä webinaarin saat toteutettua tiedotustilaisuuden hyvin nopealla aikataululla ja vaivattoman osallistumisen ansiosta voit saada paikalle sellaisiakin henkilöitä, joiden houkutteleminen tavanomaiseen tiedotustilaisuuteen on vaikeaa. Webinaari on heti käyttövalmis aina kun tapahtuu jotain sellaista, mistä kannattaa kertoa omille sidosryhmille.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä – lähetä yhteydenottopyyntö.

Ota yhteyttä