Näytä YouTube-videoita webinaarissa – uusi Citrix GoToWebinar -ominaisuus

Onko sinulla hyviä YouTube-videoita valmiina? Tai oletko suunnitellut videoiden tuottamista markkinointia tai esimerkiksi asiakkaiden kouluttamista varten? Nyt videoille on käyttöä muiden tapojen lisäksi webinaareissa, sillä Citrix GoToWebinar -järjestelmällä toteutetuissa webinaareissa voi käyttää muun sisällön lisäksi myös etukäteen tallennettuja videoita. Vuoden alussa julkaisun Beta-vaiheeseen siirretty uusi toiminto avaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia niille, jotka haluavat elävöittää ja täydentää webinaarejaan videoiden avulla.

Mitä hyötyä videoiden näyttämisestä on webinaarissa?

Tyypillisintä webinaarissa esitettävää sisältöä ovat PowerPoint-esitykset, joita mahdollisesti täydentää videokameran välittämä kuva puhujasta (ns. ”puhuva pää”).
Etukäteen tallennettujen videoiden näyttäminen webinaarin muun sisällön lomassa antaa järjestäjälle mahdollisuuden tuoda webinaariin sellaista sisältöä, jonka toteuttaminen suorana webinaarilähetyksenä olisi hankalaa tai jopa mahdotonta.
Lisäksi webinaarit ovat lisämahdollisuus saada jo valmiiksi tuotetuille videoille lisää katselijoita.
Esimerkkejä videoista, joille voi olla käyttöä webinaareissa varsinaista esitystä täydentävänä sisältönä:

  • Etukäteen kuvatut haastattelut tilanteessa, jossa puhuja on estynyt tulemaan mukaan webinaariin sen toteutusajankohtana
  • Ulkona kuvatut videot
  • Historiallisia tapahtumia käsittelevät videot
  • Musiikkivideot
  • Katkelmat elokuvista tai dokumenttiohjelmista

Listaa voi jatkaa loputtomiin, sillä vain mielikuvitus ja webinaarin viestinnälliset tavoitteet asettavat rajat videosisällön käytölle.
Laiska puhuja voisi periaatteessa hoitaa koko osuutensa toistamalla videolta webinaarissa jonkin hyvin onnistuneen aiemman esityksensä. Tämän lisäksi hänen tarvitsisi suorassa lähetyksessä ainoastaan vastata webinaarin aikana esitettyihin kysymyksiin.
Käytännössä webinaarit kannattaa kuitenkin ensisijaisesti pitää live-tapahtumina. Videoita käytettäessä järkevä lopputulos on jonkinlainen hybridi-webinaari, jossa suurin osa sisällöstä on suoraa lähetystä ja videoita käytetään sopivissa kohdissa täydentävänä sisältönä.

Videoiden liittäminen webinaariin GoToWebinar-järjestelmässä

Webinaarin asetuksiin on Citrix GoToWebinar -hallintaliittymässä ilmestynyt uusi Videot-osio. Sen kautta webinaarin omistaja voi lisätä webinaariin jopa 5 etukäteen tallennettua videota.
GoToWebinar - lisää videoita webinaariin
Videoita voi lisätä webinaariin kahdella tavalla:

  1. Videot voi ladata GoToWebinar-järjestelmään omalta työasemalta mp4-muodossa
  2. Videot voi lisätä webinaariin liittämällä YouTubessa julkaistun videon URL-osoitteen tätä varten avautuvaan ikkunaan.

Omalta työasemalta ladattavien videoiden tulee olla kuvatarkkuudeltaan mieluiten 720p-laatuisia (resoluutio 1280 x 720 pikseliä) ja suositeltava tiedostokoko on enintään 4 GB.
YouTube-videoiden tulee olla joko julkisia tai piilotettuja, yksityisen videon liittäminen webinaariin ei ole mahdollista.
Liitä YouTube-video GoToWebinar-webinaariin

Videoiden esittäminen webinaarin aikana

Webinaarin esiintyjä näkee käytettävissä olevat videot omassa ohjauspaneelissaan webinaarin aikana.
Videot GoToWebinar-ohjauspaneelissa
Videoiden näyttämistä ei ole sidottu tiettyyn ajankohtaan eikä niiden esitysjärjestystä ole asetettu. Webinaariin liitettyjä videoita voi käynnistää vapaassa järjestyksessä eikä kaikkia liitettyjä videoita tarvitse toistaa webinaarin aikana.
Käytännössä videot sijoitetaan webinaarin käsikirjoitusvaiheessa sopiviin kohtiin ja niiden ajoitus on webinaarin esiintyjien tiedossa.

Huomioitavaa videoiden käyttöön liittyen

Tätä kirjoitettaessa videoiden toisto on julkaistu vasta Beta-vaiheen versiona. Kuten mihin tahansa muuhunkin Beta-testauksessa olevaan ohjelmistoon, myös GoToWebinarin videoiden toistoon pätee sääntö, ettei sitä tule käyttää kriittisiin tehtäviin. Ennen tämän toiminnon varsinaista julkaisua videoiden lisäämistä webinaareihin kannattaa kuitenkin harjoitella ja tutkia vaihtoehtoisia tapoja, jolla tätä mahdollisuutta voi hyödyntää.
Videoiden toisto sisältyy GoToWebinar Pro- ja Plus-paketteihin (500 tai 1000 osallistujaa), pienimmän Starter-paketin käyttäjät eivät voi hyödyntää tätä mahdollisuutta.
Ainakaan tässä vaiheessa webinaarin aikana toistettuja videoita ei automaattisesti sisällytetä webinaarin videotallenteeseen. Jos tallenteen katsojille halutaan tarjota täsmälleen sama sisältö kuin suorana lähetettyyn webinaariin osallistuneille, videot on lisättävä tallenteeseen jälkikäteen.

Ota yhteyttä